Karty logopedyczne – głoska [ć]

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [ć]. Na pierwszej planszy głoska [ć] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie, na ostatniej w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.