Tygodniowy kalendarz pogody. Wariant 1

Tygodniowy kalendarz pogody. Kalendarz zawiera 2 arkusze, jeden z planszą, drugi z piktogramami do wycięcia.