Części ciała Mi. Części twarzy

Karta z 10 podpisanymi ilustracjami przedstawiającymi Mi obrazującą kolejne części ciała.