Nazwy przyborów szkolnych i kolorów. Names of stationery and colours. Variant 3

rozumienie tekstu słuchanego, czasownik to be w czasie Present Simple
Uczeń słucha zdań opisujących, jakiego koloru są przedmioty i koloruje obrazek na ich podstawie.