Domowe porządki. Household chores - match

czytanie i pisanie, użycie trybu rozkazującego
Uczeń zapisuje zdania, używając trybu rozkazującego i podanego słownictwa.