Otoczenie. Environment - everyday object - memory game

mówienie, czytanie, pisanie
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m. in.:Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart - jeden z samymi obrazkami i drugi ze słowami. Następnie dobierają dwie pasujące karty jednocześnie wypowiadając słowo lub zdanie: „płot” lub „To jest płot.”