Sprzęt sportowy. Sports equipment -match and complete

rozumienie tekstu czytanego
Uczeń uzupełnia zdania używając słów podanych powyżej.
Gra online w serwisie yummy.pl - Torba sportowa