Piracka mapa - koordynaty

Piracka mapa do ćwiczeń położenia punktów na płaszczyźnie.
Gra online w serwisie yummy.pl - Skarb piratów