Gra w kostki z sylabami otwartymi - głoski [p], [b], [d], [g]

Materiał zawiera 4 karty. Dwie z kostkami do wycięcia i złożenia (w wersji majuskułą i w wersji minuskułą) oraz dwie z planszami (w wersji majuskułą i w wersji minuskułą). Gra polega na wyrzuceniu obu kostek, a następnie złożeniu wylosowanych liter w sylabę otwartą, odnalezieniu jej na planszy i narysowaniu linii wzdłuż jednego z boków kratki, na której znajduje się sylaba. Gracze naprzemiennie rzucają kostką i zakreślają kolejne linie, aby otrzymać punkt, należy zamknąć i zamalować kratkę. Kto zamknie więcej kratek, ten wygrywa. W łatwiejszej wersji gry należy zakreślić pole z sylabą, a osoba której udało się zakreślić więcej pól, wygrywa. Pomysł na sylabową wersję gry autorstwa Anny Grzegory z Logofigle.
Inspiracje na blogu Zamiast Kserówki - Mnożenie może być zabawą
oraz na blogu Edyty Jurys - Gra matematyczna z kostkami