Żółty jak... - karty z kolorami

Materiał zawiera sześć ilustracji kolorowych przedstawiających rzeczowniki w kolorze żółtym oraz sześć ilustracji konturowych. Materiał może być pomocny np. w ćwiczeniach kategoryzacji lub nazw kolorów.