Wykreślanka - walentynki

Na karcie należy odnaleźć i wykreślić, w pionie lub w poziomie, słowa wypisane w chmurce.