Rośliny oleiste. Ilustracja kolorowa

Ilustracje przedstawiające 4 rośliny oleiste.