Słój z ciasteczkami z głoską [f] – pozycja głoski w wyrazie

Materiał zawiera trzy karty, na których znajdują się opisane głoską słoje oraz ciasteczka z obrazkami, w których nazwie występuje ćwiczona głoska w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Wycięte elementy kładziemy na stole. Dziecko ma za zadanie umieścić ciasteczka z odpowiednim obrazkiem w odpowiednim słoju. Uwaga! Nazwy niektórych ilustracji zawierają głoski dentalizowane oraz głoskę [r]. Jeśli wymaga tego terapia, można wybrać tylko te ilustracje, których nazwy zawierają głoski opanowane przez dziecko.
Inne zestawy z serii - "Słój z ciasteczkami"