Ortograficzne bingo z [ą], [on], [om], [ę], [em] i [en] – wersja kolorowa

Bingo to prosta gra towarzyska. Nasza odmiana gry pozwala na utrwalenie pisowni [ą], [on], [om], [ę], [em] i [en]. . Gra może być doskonałym urozmaiceniem lekcji języka polskiego. W skład zestawu wchodzi 15 plansz (każda z inną kombinacją ułożeń atrybutów), 2 plansze z elementami do wycięcia, które posłużą za karty do losowania oraz plansza z karteczkami opisanymi trudnościami ortograficznymi — [ą], [on], [om], [ę], [em] i [en]. Ostatnią kartę drukujemy 5 razy, a wycięte kartoniki możemy podkleić patyczkiem. Karty z planszami oraz karty z trudnościami ortograficznymi rozdajemy pomiędzy uczniów (jeśli jest ich więcej niż 15, możemy poprosić, by połączyli się grupy po 2-3 osoby) następnie losujemy z wyciętych kart obrazkowych element i nazywamy ilustrację na nim przedstawioną. Uczniowie mają za zadanie podnieść odpowiednią kartę w zależności, która z nich występuje w nazwie wymienionego obrazka. Jeśli podnieśli prawidłową karteczkę, mogą zakryć/zakreślić wylosowany element na swojej planszy. Wygrywa ten, kto pierwszy wykreśli wszystkie elementy w pionie lub w poziomie.