Karty logopedyczne – głoska [l]

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [l]. Na pierwszej planszy głoska [l] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie, na trzeciej w wygłosie, a na ostatniej z głoskami opozycyjnymi [r] lub [j]. Uwaga, nazwy kilku ilustracji zawierają głoski dentalizowane, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.