Podpisz królewnę

Karta ćwicząca rozumienie tekstu, w której dziecko ma za zadanie podpisać królewny imionami, zgodnie z ich opisem w tekście. Karta może być wykorzystania przy omawianiu lektury "Szewczyk Dratewka".