Dodawanie i rysowanie – I (łatwy) poziom trudności

Materiał zawiera dwie karty. Dziecko ma za zadanie dodać liczby oznaczające wiersze i kolumny danej kratki w tabeli, a następnie odnaleźć wynik wśród liczb oznaczających kwadratowe fragmenty ułożone po obu stronach kartki. Odnaleziony fragment należy przerysować w odpowiednią kratkę tabeli. Prawidłowo wypełniona tabela ukaże cały obrazek.