Karty logopedyczne głoska [ki]

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [ki]. Na pierwszej planszy głoska [ki] występuje w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, na ostatniej w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.