Zakręcone paronimy

Materiał zawiera 4 karty. Na dwóch kartach znajdują się różne wersje koła z ilustracjami, których nazwy są paronimami. Na drugiej znajdują się pary do obrazków z kart z kołem. Dziecko ma za zadanie zakręcić spinnerem położonym na środku koła, następnie odnaleźć wśród obrazków te, których nazwy ilustracji są paronimami z nazwami wylosowanych obrazków.
inne materiały z paronimami