Zakręcone S

Materiał zawiera 7 kart. Na pierwszej karcie znajduję się plansza z piktogramami przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się od głoski [s], ułożonych na obwodzie koła. Na drugiej karcie taka sama plansza zawiera ilustracje przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę [s] w śródgłosie. Na kolejnej planszy nazwy ilustracji zawierają głoskę [s] w wygłosie. Trzy kolejne karty zawierają ilustracje z wcześniejszych karty z podpisami w szablonie do wycięcia. Ostatnia plansza zawiera piktogramy wszystkich ilustracji występujących na poprzednich planszach. Kart można używać wraz ze spinnerem, który układamy na środku koła, a następnie wprowadzamy w ruch. Dziecko ma za zadanie nazwać i odnaleźć na karcie z piktogramami ilustracje wylosowane przez ramiona spinnera. Karty można również wykorzystać do zabawy w oznaczanie wybranych ilustracji poprzez przypinanie klamerek do obwodu wyciętego koła. Na klamerki można przykleić wycięte piktogramy z ostatniej karty. Aktualizacja: 06.07.2022