Rzeczy niemożliwe

Materiał zawiera 2 karty z ilustracjami 12 przedmiotów, które nie mogą pełnić przeznaczonej im funkcji. Dzieci mają za zadanie wskazać i opisać, dlaczego przedmioty są nieużyteczne w swjej pierwotnie zamierzonej formie.