Sytuacje absurdalne – pojazdy

Materiał zawiera 2 karty z 12 ilustracjami. Obrazki należ wyciąć wzdłuż szarej linii. Obrazków można używać pojedynczo lub w serii 2-3 tematycznie powiązanych. Dziecko ma za zadanie opisać własnymi słowami, co w ilustracji nie pasuje.