Świąteczne kodowanie - wersja A4

Materiał zawiera 10 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych kart. Na reszcie kart znajdują się tabele oraz współrzędne określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze.