Sznur lampek z sylabami

Materiał zawiera 13 kart. Na 4 pierwszych znajdują się kolorowe lampki opisane sylabami otwartymi, na kolejnych 3 lampki opisane są sylabami zamkniętymi i nieopisane lampki. Na dwóch kolejnych znajdują się czarno-białe wersje karty pierwszej i piątej. Kolejna karta zawiera dwa sznury 5 czarno-białych lampek i może być wykorzystana do kodowania. Jedno dziecko oznacza kolorami lub sylabami górny rząd lampek, a drugie dziecko musi odtworzyć kod na dolnym sznurze. Na przedostatniej karcie znajdują się puste sznury, a na ostatniej puste szablony czarno-białych lampek. Materiał powstał na podstawie pomysłu Małgorzaty Turskiej. Aktualizacja: 06.02.2019