Budowa jaja - wklejki

Materiał zawiera dwie plansze z 8 wklejkami do zeszytów z przekrojem podłużnym jajka. Na pierwszej planszy przekrój jest opisany, na drugiej zostawiono miejsce do opisania przekroju.