Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z głoską [cz]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 3 arkusze z 24 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [cz]. Materiał językowy został dobrany tak, by w żadnym ze słów użytych do zbudowania zdań i podpisów nie występowały głoski innych szeregów.