Piłka do bramki - szablon do dowolnego wypełnienia

Materiał zawiera 2 karty, na pierwszej znajdują się ilustracje dwóch bramkarzy w bramkach, których koszulki można dowolnie opisać, na drugiej znajdują się szablony piłek, które uzupełnić naklejonymi ilustracjami lub napisami. Kartę z bramkami przecinamy na pół, a z kart z piłkami wycinamy piłki. Dziecko ma za zadanie umieścić piłki w odpowiednich bramkach, ze względu na ustalone reguły.