Dyplom za piękną mowę ojczystą

Materiał zawiera trzy karty z rożnymi wersjami dyplomu i wyróżnienia.