Wyturlaj sylabowego potwora - sylaby otwarte z głoską [p]

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej karcie znajduje się plansza do gry, na 3 kolejnych potwory do wycięcia, podzielone na paski. Na ostatniej karcie znajdują się kartoniki z sylabami do wycięcia. Do gry potrzebna będzie wydrukowana plansza, wycięte wzdłuż linii elementy kart z potworkami oraz kostka. Dziecko kolejno rzuca kostką i odszukuje wśród pasków i kartoników sylab znajdujących się w kolumnie pod wylosowaną liczbą oczek. Na koniec dziecko odczytuje imię potwora składające się z kolejnych, wylosowanych sylab.