Mucha - karta do dowolnego kodowania

Materiał zawiera kartę do dowolnego wypełnienia. Tabelę wypełniamy wyrazami, a w miejsce kratek przy cyfrach rysujemy strzałki, które odprowadzają do wybranych wyrazów. Uczeń ma za zadanie wypisać wyrazy z tabeli zgodnie z kodem oznaczonym strzałkami. Punktem wyjścia do każdego wyrazu jest pole z muchą.