Alfabet – oznaczanie pozycji litery w wyrazie

Materiał zawiera 16 kart z 32 planszami, na których przedstawiono kolejne litery polskiego alfabetu. Na obwodzie każdej z plansz znajdują się ilustracje, które w swojej nazwie zawierają daną literę we wszystkich możliwych pozycjach w wyrazie oraz ilustracje niezawierające danej litery. Dziecko ma za pomocą żetonów lub klamerek oznaczyć na karcie ilustracje zawierające wskazaną literę. Możemy przydzielić żetonom lub klamerkom odpowiednie kolory i np. literę występującą na początku wyrazu zaznaczać kolorem czerwonym, w środku zielonym i na końcu żółtym.