Karty z opisem głosek - syczki

Materiał zawiera 3 plansze z kartami do wycięcia. Na pierwszej znajdują się karty opisane czcionką drukowaną, na drugiej elementarzową, na trzeciej puste, do dowolnego wypełnienia. Karty mogą uzupełnić talie kart logopedycznych lub służyć za oznaczenie materiałów w zbiorach.