Krzyżówka logopedyczna z głoską [cz]

Materiał zawiera 2 karty z łatwiejszą i trudniejszą wersją krzyżówki logopedycznej. Nazwy ilustracji i haseł w krzyżówce zawierają głoskę [cz] i nie zawierają głosek innych szeregów i głoski [r].