Kolorowego roku szkolnego – zakładka na ołówek

Materiał zawiera kartę z dwoma szablonami zakładek na ołówek (długopis, kredkę...) Kartę należy przeciąć na pół wzdłuż przerywanej linii i w każdej z części zrobić nacięcia na ołówek wyznaczone przerywaną linią (ołówek wsuwamy w nacięcia w miejsce szarego ołówka). Nacięte karty należy złożyć na pół i skleić po obrysie, tak by można było w nacięcia wsunąć ołówek. Na odwrocie, pod sentencją, jest miejsce na podpis nauczyciela.