Tempo w muzyce - karty

Materiał zawiera planszę z szablonem 9 kart, na których znajdują się wybrane określenia tempa w muzyce. Z pomocą kart dzieci utrwalają nazwy pojęć muzycznych. Karty można układać w szeregu od najwolniejszego do najszybszego tempa lub odwrotnie, można ich użyć do gry w czółko. Podwójnie wydrukowane karty można wykorzystać do gry w memo.