Koniec roku – zakładka na ołówek. Wersja kolorowa z sową

Materiał zawiera kartę, którą należy przeciąć na pół wzdłuż przerywanej linii i w każdej z części zrobić nacięcia na ołówek wyznaczone przerywaną linią (ołówek wsuwamy w nacięcia w miejsce szarego ołówka). Nacięte karty należy złożyć na pół i skleić po obrysie, tak by można było w nacięcia wsunąć ołówek. Na odwrocie jest miejsce na sentencję i podpis nauczyciela.