Wyraz w wyrazie - pary i spinner

Materiał zawiera 4 karty. Na pierwszych dwóch kartach znajdują się podpisane obrazki w szablonie do wycięcia. Nazwy obrazków z pierwszej karty są częścią nazw obrazków z drugiej karty. Na dwóch kolejnych kartach znajduję się plansza z obrazkami z wcześniejszych kart ułożone na obwodzie koła. Wyciętych wzdłuż linii obrazków z dwóch pierwszych kart możemy użyć do zabawy w odszukiwanie par (memo), a dwóch kolejnych kart można używać wraz ze spinnerem, który układamy na środku koła, a następnie wprowadzamy w ruch. Dziecko ma za zadanie odnaleźć obrazek tworzący parę z wylosowanym przez ramiona spinnera. Karty można również wykorzystać do zabawy w oznaczanie wybranych ilustracji poprzez przypinanie klamerek do obwodu wyciętego koła. Na klamerki można przykleić wycięte obrazki z dwóch pierwszych kart. Do zabawy możemy użyć kart z podpisami, bez podpisów lub samych podpisów.