Zestaw szeregów z głoską [c]. Wersja czarno-biała i z cieniami

Materiał zawiera 13 arkuszy. Na pierwszych 9 znajdują się 54 karty z szeregiem obrazkowym i wyrazowym, analogicznym do obrazkowego w wersji czarno-białej. Na kolejnych trzech kartach znajdują się ilustracje przybywających przedmiotów w wersji czarno-białej oraz zacienionej. Na ostatnim arkuszy znajduje się materiał wyrazowy ułożony w kolejności zmian. Oprócz układania szeregów, wybranych kart można użyć, między innymi, do szukania różnic pomiędzy kartami, budowania zdań na podstawie ilustracji, kategoryzacji i sortowania, wykluczania ze zbioru, odszukiwania wśród piktogramów brakujących obrazków, ćwiczeń czytania i spostrzegawczości, kolorowania.