Zakodowane cyfry 10x10

Materiał zawiera 11 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych kart. Na reszcie kart znajdują się tabele oraz współrzędne określające miejsce pokolorowania poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki.