Ortograficzna chmura wyrazowa z [h] i [ch] - muchomor

Materiał zawiera 4 karty, na dwóch pierwszych znajdują się chmury wyrazowe z trudnościami ortograficznymi [h] i [ch] w wersji kolorowej i czarno-białej. Na dwóch kolejnych kartach znajdują się tabele ze spisem wyrazów użytych do chmur w wersji z ukrytymi trudnościami i z odkrytymi, do wyboru. Wybrane karty drukujemy, kartę ze spisem wycinamy wzdłuż linii. Dziecko ma za zadanie odnaleźć w chmurze wyrazowej wyraz z wylosowanego kartonika i zapisać go w zeszycie.