Uzupełnij zegary. Complete the clocks

mówienie i słuchanie, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Uczniowie dobierają się w pary. Każdy z uczniów otrzymuje dwa identyczne obrazki i dorysowuje wskazówki zegarów na jednym z nich. Uczeń 1 mówi, którą godzinę wskazują jego zegary. Uczeń 2, według ustnej instrukcji, dorysowuje wskazówki zegarów na swoim pustym obrazku. Uczniowie porównują obrazki i zamieniają się rolami.