Domowe porządki. Household chores - look, read and complete

rozumienie tekstu czytanego, użycie czasowników modalnych should i must
Uczeń uzupełnia zdania, używając słów podanych powyżej.
Gra online w serwisie yummy.pl - Domowe porządki