Domowe porządki. Household chores - complete the list

pisanie, użycie czasu Present Perfect Simple
Uczeń uzupełnia wyrażenia, a następnie używa ich w zdaniach podczas opisywania obrazka.
Gra online w serwisie yummy.pl - Domowe porządki