Przedmioty i materiały. Object and materials - matching activity

mówienie, czytanie
Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart - jeden z obrazkami przedmiotów i drugi z nazwami materiałów. Następnie dobierają dwie, pasujące do siebie karty jednocześnie wypowiadając zdanie, np. „Koperta jest zrobiona z papieru”.