Zawody. Jobs - dominoes

mówienie
Uczniowie dobierają się w grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzymuje zestaw kart, podzielonych na dwie części: z jednej strony jest obrazek przedmiotu, a z drugiej nazwa zawodu. Obrazek i słowo nie pasują do siebie. Jedna karta leży na środku pokazując słowo i obrazek. Reszta kart jest złożona razem i leży pustą stroną do góry. Uczniowie po kolei biorą po jednej karcie aż do momentu, w którym ktoś będzie mógł dopasować swoją kartę w ten sposób, że albo słowo stworzy parę z leżącym już obrazkiem, albo obrazek dopasuje się do odkrytego już słowa. Jednocześnie uczeń wypowiada zdanie opisujące parę, np. „Naukowiec potrzebuje mikroskopu.” Wygrywa uczeń, który najszybciej pozbędzie się wszystkich kart.