Kolorowy tydzień

Dni tygodnia oznaczone na trapezach składających się na siedmiokąt foremny.