Asymetria - karta pracy

pojęcie symetrii i asymetrii
Karta pracy zawierająca ćwiczenie, w którym należy zaznaczyć obiekty asymetryczne.