Wielkanocne cienie

Ćwiczenie sekwencji, dopasowywania do obrysu, ale również trudniejsza wersja gry memo.