Little Red Riding Hood - użycie czasu Past Simple

użycie czasu Past Simple
Uczeń uzupełnia tekst formami czasu przeszłego podanych czasowników, następnie słucha bajki i sprawdza odpowiedzi.