Małe-duże. Meble

Materiał zawiera dwie karty z ilustracjami sprzętów domowych i mebli podzielonych na rodzaj żeński, męski i nijaki oraz kartę z tabelką. Na pierwszej karcie ilustracje są duże, na drugiej te same ilustracje przedstawione są w pomniejszeniu.